De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Urgent Conversations Athens - Antwerp

(c)image: M HKA
TH FI TO IN PH, 1975
Object , 5.6 x 0.2 cm
wooden toothpick

De letters die James Lee Byars met potlood op de tandenstoker heeft geschreven, staan voor: The First Totally Interrogative Philosophy (de eerste volledig vragende filosofie). Volgens deze Amerikaanse beeldhouwer en performance kunstenaar opent zijn werk een ruimte voor bezinning, een plaats waar het stellen van vragen belangrijker is dan het geven van antwoorden. Byars beschouwt antwoorden als ideologische constructies, als oplossingen die nieuwe vragen doen verdwijnen. Met TH FI TO IN PH beantwoordt hij onafhankelijke vragen dan ook telkens met andere vragen. Op die manier wil de kunstenaar conceptuele beelden bevrijden van hun grenzen en een openheid creëren voor het absolute.

Ook deze gouden speld en tandenstoker kunnen gezien worden als symbolen van het absolute. Byars werkte graag met alledaagse voorwerpen, maar plaatste ze in een mystieke sfeer. Met andere woorden: hij combineerde aardse zaken met spiritualiteit. Tegen de donkere achtergrond treden de speld en tandenstoker als mysterieuze entiteiten naar voren. Hierdoor kunnen we momenten van onverwachte perfectie beleven. Dit laatste is een kenmerk dat Byars vaker heeft nagestreefd: één van zijn onvoltooide projecten is een 333 meter lange naald, die hij in Berlijn wilde plaatsten. Dit gigantische werk zou tot in de wolken moeten reiken, maar zou tegelijkertijd kunnen worden beschouwd als een lichtstraal die uit de hemel op ons neerdaalt. James Lee Byars' motto "announce the perfect until it happens" kan dus zeker ook op deze voorwerpen toegepast worden. Met deze objecten - waarvan de speld het kleinste object uit de collectie van het M HKA is - probeerde hij het onmogelijke mogelijk te maken.